کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی پلاک ۸۰

بلت عصایی

بلت عصایی

بولت عصایی رزوه ای بولت عصایی بلت عصایی وسیله ای عصایی شکل به سایز استاندارد 40 سانتی متر تولید می شود و برای نگهداری سولجر مورد استفاده قرار می گیرد بولت عصايی که از آن به عنوان